Yrityslaina on joustava ratkaisu yrityksen rahoitustarpeisiin

Jokaiselle yritykselle tulee elinkaarensa aikana joskus eteen tilanne, jolloin kassavirta saattaa hetkellisesti heikentyä tai rahaa tarvitaan esimerkiksi uusiin investointeihin ja yrityksen laajentamiseen. Start-up yritykset tarvitsevat rahaa jo hyvissä ajoin ennen kuin he saavat kerättyä rahoitusta sijoittajilta. Tällöin yritysten tarvitsee yleensä turvautua lainaan. Perinteisesti yritykset ovat hakeneet lainaa pankista, mutta pankkien ehdot yrityksille myönnettäville lainoille ovat tiukentuneet viime vuosien finanssikriiseistä johtuen. Mutta on olemassa myös toinen vaihtoehto, joka on ainakin pienille ja keskisuurille yrityksille perinteistä pankkilainaa parempi ja nopeampi vaihtoehto. Se on joustava vakuudeton yrityslaina. Tällä tavalla yrityksillä on mahdollista saada itselleen sopivan kokoinen yrityslaina nopeasti. Yrityslainoja tarjoavat sellaiset tahot, jotka ovat erikoistuneet yritysten lainoittamiseen ja lainan hakeminen ja nostaminen on yleensä helpompaa ja nopeampaa verrattuna perinteiseen pankista saatavaan lainaan. Lainan tarve saattaa tulla eteen hyvinkin yllättäen ja silloin joustava ilman vakuuksia myönnettävä yrityslaina on yritysten apuna.

Mikä on yrityslaina?

Kuten nimikin jo viittaa, yrityslaina on yrityksille myönnettävä laina. Tänä päivänä löytyy paljon erilaisia tahoja, jotka tarjoavat tarvittaessa lainaa yritykselle. Joten lainantarvitsijan ei tarvitse välttämättä kääntyä lainantarpeessa pankin puoleen. Yrityslainan avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada helposti ja nopeasti lainaa heidän yrityksensä tarpeisiin. Pankit yleensä vaativat jotain lainan vakuudeksi, irtaimistoa tai jotain muuta vastaavaa. Pienillä ja varsinkin nuorilla yrityksillä harvoin on riittävästi vakuuksia. Varsinkin toiminimellä toimiville yksityisyrittäjille pankit myöntävät mieluummin yksityishenkilön kulutusluottoa kuin yrityslainaa. koska tällaisten yrittäjien joukossa on paljon ns. tietotyöläisiä, joiden ainoa kalusto on heidän tietokoneensa. Tässä vaiheessa kuvioon astuvat yksityiset rahoitusyhtiöt. Ne myöntävät yrityslainaa kaikille yritysmuodoille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille jne. Tällaisten yritysrahoittajien kautta lainan hakeminen on nopeaa ja helppoa, sillä kaikki tapahtuu verkossa. Lainahakemusta varten ei tarvitse varata aikaa pankkiin päästäkseen täyttämään hakemusta pankkivirkailijan kanssa. Hakemuksen voi täyttää omalla koneellaan oman työpöytänsä ääressä. Lainapäätöksen saa yleensä välittömästi tai ainakin jo saman päivän aikana. Yritysrahoituksen saatavuus vaikuttaa suoraan yritysten mahdollisuuteen investoida ja kasvaa.

Etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä pankkitoimialan tiukentunut sääntely finanssikriisin jäljiltä on tyrehdyttänyt osittain perinteistä pankkirahoitusta, vaikka sille olisi selkeää tarvetta yrityksissä. Jopa pienimmätkin talouden heilahtelut vaikuttavat ensimmäisenä PK-yrityksiin ja niiden kassavirtaan, joten tarvetta helposti saatavalle yrityslainalle on olemassa. Pankista saatavaa yrityslainaa voi joutua odottamaan jopa useita viikkoja, kun taas vakuudettoman yrityslainan voi saada yrityksen käyttöön jo saman päivän aikana. Vakuudettoman yrityslainan takaisinmaksu on myös joustavaa, sillä laina-ajan voi määritellä itse tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Yrityslaina ilman vakuuksia

Me kaikki varmasti tiedämme, mitä yksityisten kuluttajien kohdalla tarkoittaa vakuudeton laina. Mutta mitä se tarkoittaa yrityslainojen kohdalla? Vakuudettomien yrityslainojen tarjoajat ovat usein erikoistuneet nimenomaan investointilainoihin ja uusien yritysten kasvun takaamiseen. Ne arvioivatkin hakemuksissa usein enemmän liikeideaa, yrittäjän osaamista ja kokemusta alalla, lainanhaun tarkoitusta sekä tulevaisuuden näkymiä kuin yrityksen sen hetkistä taloudellista tilannetta tai yrityksen kokoluokkaa tai sitä, kuinka pitkä historia yrityksellä on takanaan. Tästä syystä ne ovatkin loistava vaihtoehto juuri uudemmille ja toimintaansa laajentaville toimijoille. Vaikka verkossa haettaviin lainoihin ei usein erillisiä reaalivakuuksia vaaditakaan, on jokaisella lainantarjoajalla omat ehtonsa lainan myöntämiselle lainan suuruudesta riippuen. On siis tärkeää selvittää etukäteen, täyttyvätkö nämä ehdot oman liiketoiminnan osalta. Etenkin suurempien lainojen myöntämisen edellytyksenä on lähes poikkeuksetta asianmukaiset rahoituslaskelmat, viimeisin tai viimeisimmät tilinpäätökset sekä myöntäjästä riippuen erilaiset luottohäiriötodistukset. Pienempien summien kohdalla niitä ei yleensä kuitenkaan vaadita vaan riittää, että lainalla on takaajana yrityksessä toimiva yksityishenkilö, yleensä yrityksen omistaja.

Mikä vaikuttaa yrityslainan korkoon

Lainojen yhteydessä puhutaan usein sekä nimelliskorosta että todellisesta vuosikorosta. Yrityslainassa nimellinen korko on se korko, jota lainanantaja yleensä mainostaa. Nimelliskorko on se summa, joka lainasta peritään prosentuaalisesti korkokuluna. Yrityslainojen todellinen vuosikorko tarkoittaa hintaa, johon on laskettu mukaan kaikki lainaan liittyvät kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi avausmaksut, tilinhoitoon liittyvät maksut sekä varsinainen lainakorko. Lainan nimelliskorko voi olla matala, mutta esimerkiksi lainan avausmaksu voi olla satoja euroja, ja se vaikuttaa todelliseen vuosikorkoon. Etenkin pienemmän lainan kohdalla tällä on suuri vaikutus lainan todelliseen vuosikorkoon. Mitä enemmän lainaan liittyy kiinteitä kuluja, sitä suurempi on lainan todellinen vuosikorko.

Yrityslainojen korot ja kulut vaihtelevat paljon riippuen siitä, kuka yrityslainan myöntää. Yrityslainoja voi olla joskus vaikea vertailla, sillä lainan korot ja kulut eivät välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia. Yrityslainoja ja niiden markkinointia eivät määrittele samat säännöt kuin kuluttajapuolella, jossa esimerkiksi jokaisen lainaesimerkin yhteydessä on mainittava lainan todellinen vuosikorko. Yrityslainoissa ei todellisia vuosikorkoja tarvitse välttämättä ilmoittaa. Yrityslainan korko määräytyy yleensä lainan luonteen sekä laina-ajan pituuden perusteella. Yleisin lainan muoto on yksityisen henkilön kulutusluottoon verrattavissa oleva laina. Tällaiset lainat voivat olla suuruudeltaan 1000-100 000 €. Jotkut yrityslainojen tarjoajat saattavat myöntää jopa 250 000 € tai 500 000 € lainoja, mutta sellaisen lainan saamiseksi vaaditaan jo erityisehtoja ja ainoastaan suurilla miljoonien liikevaihtoja tekevillä yrityksillä on sellainen mahdollista saada. Laina-ajaksi voi valita esimerkiksi 6-48 kuukautta. Pidempi laina-aika tietenkin kasvattaa todellista vuosikorkoa, koska kiinteitä kuluja on silloin enemmän. Esimerkiksi 10 000 € lainan todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 44-128%.

Miksi ottaa yrityslainaa ja kenelle se sopii?

Yrityksen syyt ottaa lainaa vaihtelevat sen mukaan millainen yritys on kyseessä ja mihin tarkoitukseen yritys lainaa tarvitsee. Ennen lainan ottamista yrityksen tulee miettiä tarkasti mihin tarkoitukseen he lainaa hakevat ja minkälainen summa on heidän tarpeisiinsa sopiva. Lainaa ei kannata lähteä hakemaan, jos todellinen käyttötarkoitus ei ole selvillä. Yksi iso kulu, jonka kanssa yritykset usein painivat, ovat arvonlisäverot. Yritykselle voi olla edullisempaa ottaa lainaa, jolla maksaa arvonlisäverot pois, kuin että he maksaisivat verot myöhässä, jolloin niiden päälle on ehtinyt kertynyt korkoa. Toinen yleinen syy yrityslainan ottamiseen ovat investoinnit. Yrityksellä saattaa olla jokin uusi idea, jota he haluavat lähteä toteuttamaan, ja sellainen yleensä vaatii varoja. Hyvään ideaan investoiminen yleensä maksaa itsensä takaisin, joten tällaisessa tilanteessa yrityslainan ottaminen on kannattava vaihtoehto.

Yrityksessä saattaa myös tapahtua muutoksia sen suhteen, minkälaisia tuotteita he valmistavat, jos kotimaassa tai maailmalla tulee äkillinen tarve sellaisille tuotteille, joita yrityksen valikoimaan ei normaalisti kuulu, mutta jollaisia heillä olisi mahdollista valmistaa. Tällaisen muutoksen pikainen tekemien vaatii yleensä jonkinlaisen sijoituksen, jotta olemassa olevat linjastot saadaan muokattua uuden tuotteen valmistamiseen. Myös äkilliset muutokset taloudessa, kuten tilausten hiipuminen saattavat olla yksi syy yrityslainan ottamiseen, jotta yritys pystyy tämän suvantovaiheen aikana kuitenkin selviytymään kaikista juoksevista kuluistaan.

Yksi tietty ryhmä, joille yrityslainasta voi olla suuri apu, ovat Start-up yritykset. Start-up yritykset yleensä keräävät rahaa sijoittajilta, mutta tällaisten sijoitusten keräämiseen ja niiden saamiseen saattaa kulua kuukausia, jopa vuosia. Tällöin toimintaa voidaan alussa rahoittaa yrityslainalla, kunnes yritykset saavat itselleen sijoittajia, joiden sijoitusten turvin otettu yrityslaina voidaan maksaa pois.

Yrityslaina ilman vakuuksia helposti

Vakuudettoman yrityslainan hakeminen verkossa on todella helppoa ja nopeaa. Hakeminen tapahtuu lainanmyöntäjän verkkosivulta löytyvän hakemuksen kautta. Hakemukseen täytetään kaikki vaadittavat tiedot tarkasti, jonka jälkeen se lähetetään lainanmyöntäjälle. Lainanmyöntäjät yleensä käsittelevät hakemuksen välittömästi, joten ilmoituksen lainapäätöksestä voi saada todella nopeasti. Tämän jälkeen lainanhakijalle lähetetään hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi lainasopimus. Sopimus ja lainan ehdot tulee lukea tarkasti läpi ennen allekirjoittamista. Kun hakija palauttaa allekirjoitetun sopimuksen sekä muut vaadittavat allekirjoitettavat asiakirjat lainanmyöntäjälle, maksetaan lainasumma yrityksen tilille. Lainan voi siis saada yrityksen tilille ja käyttöön jo saman päivän aikana.

Yrityslainan hakeminen

Yrityslainan hakeminen on helppoa ja nopeaa ja hakemuksen täyttämiseen on sivustolla olemassa hyvät ja selkeät ohjeet. Yrityslainaa voi hakea helposti verkkohakemuksella. Hakemuksen voivat tehdä kaikenlaiset yritykset yritysmuotoon katsomatta. Yrityksellä ei tarvitse välttämättä olla takanaan pitkää toimintahistoriaa, joten nuoretkin yritykset voivat yrityslainaa itselleen hakea. Lainalla täytyy kuitenkin olla yksi takaaja, yrityksen vastuuhenkilö, jolla ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. Pääsääntöisesti tämä henkilö on yrityksen omistaja, eli henkilö, joka on viimekädessä vastuussa yrityksen lainojen hoidosta. Mutta esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja voi myös toimia takaajana.

Lainahakemus täytetään lainanmyöntäjän verkkosivulla. Tämä on ohjattu toiminto, eli sivusto kertoo hakijalle, mitä hänen tulee hakemukseen täyttää. Hakemusta ei voi lähettää eteenpäin ennen kuin kaikki vaadittavat kohdat on täytetty asianmukaisesti. Saatuaan lainahakemuksen, lainanmyöntäjä tarkistaa sen välittömästi ja jos on tarvetta, pyytää lisätietoja. Kun hakemus on hyväksytty, lainanhakija saa tarkistettavaksi lainasopimuksen sekä lainan ehdot. Kun lainanhakija palauttaa tämän sopimuksen sekä siihen liittyvän takaussopimuksen allekirjoitettuna lainamyöntäjälle, maksetaan laina yrityksen tilille. Tämän jälkeen se on vapaasti yrityksen käytettävissä heidän tarpeisiinsa. Lainan laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa ja laskun voi valita toimitettavaksi joko yrityksen sähköpostiin tai paperisena laskuna yrityksen osoitteeseen.

Yrityslainan hyödyt ja haitat

Perinteiseen pankista haettavaan yrityslainaan verrattuna vakuudettoman yrityslainan hakeminen verkossa toimivilta lainanmyöntäjiltä on helpompaa ja nopeampaa. Lainan hakemiseksi ei tarvitse täyttää suurta määrää papereita ja lomakkeita ja liittää yrityksen toimintakertomusta ja tilinpäätöksiä niiden liitteeksi. Pankista lainaa haettaessa lainan saamiseen saattaa kuluja useita viikkoja, kun taas vakuudettoman lainan voi saada yrityksen tilille jo saman päivän aikana. Vakuudettoman lainan enimmäismäärä on yleensä 100 000 €, joten suuremmalle yritykselle, joka on tekemässä suuria investointeja, tämän kokoinen laina ei välttämättä ole riittävä. Pankissa lainalle voi myös saada pidemmän takaisinmaksuajan, mutta lainan vakuudeksi vaaditaan yleensä esimerkiksi yrityksen irtaimistoa ja laitteita, tai toimitilarakennuksia. Mutta jos ja kun lainan tarve ei ole niin suuri, on vakuudeton laina parempi vaihtoehto. Yritystoiminnassa rahantarve saattaa iskeä hyvinkin nopeasti, jolloin yrityksen tilille on saatava hyvin nopeasti lisää rahaa puskuriksi, esimerkiksi yllättävien talouden heilahteluiden takia. Jos yritys joutuu odottamaan lainan myöntämistä jopa viikkoja, saattaa se olla liian pitkä aika ja yrityksen normaali toiminta vaarantuu.

Koroista puhuttaessa pankin myöntämän yrityslainan ja rahoituslaitoksen myöntämän vakuudettoman lainan välillä ei ole paljon eroja. Korkoihin vaikuttaa tietenkin aina lainan määrä ja laina-aika, ja vakuudettomien lainojen kohdalla laina-aika on yleensä hyvin joustava. Laina-ajan voi valita itselleen sopivaksi lainanmyöntäjän antamista vaihtoehdoista. Esimerkiksi lainan takaisinmaksuaikaa voi olla 6-24 kuukautta. Vakuudettoman yrityslainan huonoksi puoleksi voisi katsoa sen, että takaajaksi vaaditaan yksi yrityksessä toimiva vastuullinen yksityishenkilö. Tämä henkilö on viime kädessä velvollinen maksamaan myönnetyn lainan. Pienessä yksityisyrityksessä omistaja on tietenkin aina tämä vastuullinen henkilö, mutta isommassa yrityksessä takaajana saattaa olla esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja, joka ei kuitenkaan ole yksi yrityksen omistajista.

Yrityslaina nopeasti

Me elämme tällä hetkellä maailmalla sellaista tilannetta, jolloin yritysten on mietittävä tarkkaan kassavirtaansa sekä rahoitustaan. Olemme nähneet, kuinka nopeasti tilanne maailmantaloudessa sekä myös kotimaan taloudessa voi muuttua, ja sen millaiset vaikutukset sillä on yrityksiin, etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla harvoin on olemassa suurta puskuria toimintansa rahoittamiseksi. Erilaiset valtion ja hallituksen päätökset voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan nopeasti ja hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tosiasia on se, että yrityksen kiinteät kulut eivät lakkaa juoksemasta, vaikka yritystoimintaa jouduttaisiinkin laittamaan vähäksi aikaa tauolle, joten tarvetta nopeasti saatavalle yrityslainalle on olemassa. Tällöin rahoituslaitosten myöntämät vakuudettomat lainat ovat yritykselle suuri pelastus. Pankit myöntävät toki yrityslainoja, mutta niiden ehdot ovat viime vuosien aikana tiukentuneet ja esimerkiksi toiminimellä toimivan yrittäjän voi olla hyvin vaikea saada pankin myöntämää lainaa, sillä heillä ei yleensä ole vakuudeksi vaadittavaa kalustoa tai laitteita, tai heillä ei ole vielä takanaan useampaa toimintavuotta. Aikaisemmin tällaisessa tilanteessa he ovatkin turvautuneet yksityishenkilön kulutusluottoon. Sellaiseen ei kuitenkaan ole enää tarvetta, sillä kaikenlaiset yritykset, myös toiminimellä toimivat, voivat hakea vakuudetonta yrityslainaa. Voidaankin siis sanoa, että yrityslaina sopii kaikenlaisille yrityksille ja yrittäjille, alaan ja toimintaan katsomatta. Tärkeintä on tietenkin se, että lainanottaja pystyy selviytymään lainan takaisinmaksuvelvoitteista, ja tämä yleensä onnistuu kun yritys pystyy jatkamaa toimintaansa normaalisti ilman keskeytyksiä. Yrityslainan hakemista ei tarvitse pelätä tai arkailla, sillä sen hakemisesta on tehty hakijalle hyvin helppoa ja lainanmyöntäjät auttavat mielellään hakijaa, mikäli tämä haluaa ja tarvitsee lisää tietoa ennen lainan hakemista, tai missä tahansa heitä askarruttavissa yrityslainaan liittyvissä kysymyksissä. Yksityiset yritykset ovat tärkeitä, sillä ne luovat työpaikkoja ja siksi on tärkeää, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa tilanteessa kuin tilanteessa mahdollisimman normaalisti. Tässä yrityslainoja myöntävät tahot haluavat olla yritysten apuna.